Rekening mee houden nemen engels

/ 04.12.2018 / Colinda

So this is something which we also have to take into account. Voorbeelden zien die prendre en compte bevatten 9 voorbeelden met overeenstemmingen. Dutch De Commissie moet daar bij de herziening rekening mee houden.

Très bien, j'en tiendrai compte. So this is something which we also have to take into account. Ik zal er rekening mee houden. Le juge prendra ça en considération. Waarom doe je het niet allebei! Dutch Hier moet de Conventie rekening mee houden bij de uitwerking van het Verdrag van de Unie.

Similar translations Similar translations for "rekening mee rekening mee houden nemen engels in English. Dutch Men moet er rekening mee houden dat ook mannen slachtoffer kunnen zijn. Voorbeelden zien die prendre en compte bevatten 9 voorbeelden met overeenstemmingen. Secondly, I believe that we must bear in mind that the panels of the World Trade Organisation cannot choose arbitrarily?

We zullen er rekening mee moeten houden dat sommige van die kerncentrales in Europa deze tests niet zullen overleven, dat er 'slachtoffers' zullen vallen en een aantal centrales misschien zullen moeten sluiten.

Dutch Meer in het algemeen begrijpen wij echter uw zorg en wij zullen daar in de toekomst rekening mee houden. Voorbeelden zien die en tiendra compte bevatten 9 voorbeelden met overeenstemmingen. English to with against at by by means of concerning on upon opposed to opposite across from.
  • Your rapporteur believes we should take this into consideration in second reading.
  • Dutch Maar we moeten ook rekening houden met de verschillende omstandigheden in de afzonderlijke lidstaten.

Vertaling van "rekening mee moeten houden" in Engels. Leven in het buitenland Leven in het buitenland Alles wat je moet weten over het leven in een nieuw thuisland. Dutch Dan pas kunnen wij van derde landen verwachten dat zij er rekening mee houden. Waarom doe je het niet allebei! Dutch De mensen aan de top moeten terdege rekening houden met de taalsector.

Dutch Daarom moeten we hier rekening mee houden in ons beleid. Woordenboek Werkwoorden Uitdrukkingen Spelletjes Meer bij bab. Elle en tiendra cependant compte dans les dispositions d'application. This is a major, everyday problem that we must bear in mind.

Voorbeelden zien voor de vertaling must take into account 3 voorbeelden met overeenstemmingen.

Zojuist vertaald

Sluit uw aan bij Reverso Inschrijven Aanmelden Facebook verbinden. They include the geo-political situation of Ukraine and its relationship with its neighbours and former masters, which we have to take into account. Waarom doe je het niet allebei! Sluit u aan bij Reverso, het is gratis en gemakkelijk!

Dutch Ik zal rekening houden met het verzoek iets langzamer te spreken. Natuurlijk moeten wij daar op de een of andere manier rekening mee houden. Dutch Wie daarentegen eerlijke concurrentie wil, moet hier rekening mee houden nemen engels zijn minst rekening mee houden. Je veux m'assurer de tous les dtails. Dutch Het is belangrijk dat we daar rekening mee houden als Albani zijn Europese ambities gestalte geeft.

"rekening mee houden" English translation

All these aspects we have to take into account and redouble our efforts to deal with them. Voorbeelden zien die prendre en compte bevatten 9 voorbeelden met overeenstemmingen. Zoek rekening mee houden in: Dutch Hier moet de Conventie rekening mee houden bij de uitwerking van het Verdrag van de Unie. Dutch Naar eigen goeddunken komt dan in de praktijk neer op geen rekening houden met.

Dutch Bij de Europese begroting moeten wij ook altijd rekening houden met de wisselkoersen, rekening mee houden nemen engels. Daar moeten zij in hun beleid rekening mee houden.

De Gemeenschap moet hier serieus rekening mee houden afshin ellian zarmine ellian de daarvoor geijkte maatregelen nemen.

Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden. Leven in het buitenland Magazine Stage. Dutch Mevrouw de Voorzitter, we moeten rekening houden met dit incident met de heer Gallagher! Dutch Daarom moeten we hier rekening mee houden in ons beleid.

De rechter zal daar rekening mee houden.

"rekening mee houden" vertalen - Engels

Daar moeten zij in hun beleid rekening mee houden. Si l'on veut que les droits en matière de concurrence soient respectés, il faut au moins y faire attention. Uitdrukkingen Spreek als een moedertaalspreker Handige zegswijzen en uitdrukkingen vertaald vanuit het Nederlands naar 28 talen.

English to hold to keep to cause to cause to take place to hang onto to host. Dutch Maar als we er rekening mee houden denk ik dat het een stuk soepeler zal gaan. Dutch Zij zal er echter bij de toepassingsverordeningen rekening mee houden. Dutch De mensen aan de top moeten terdege rekening houden met de taalsector.

Andere: